طراحی روف گاردن شرکت لاوان کرانه از سالومه مرتضوی

در گذشته خانه‌ها حیاط دار بودند و از آن حیاط برای بازی بچه‌ها، درست کردن کباب، استراحت کردن، تنفس هوای تازه و دیگر امور استفاده می‌شد. اما امروزه با گسترش آپارتمان نشینی استفاده از مزایای حیاط برای خیلی از افراد ممکن نیست، روف گاردن بعنوان یک جایگزین برای حیاط‌ها در زمان گذشته طراحی شده است. نیاز انسان به طبیعت احساسی است که هیچ وقت نمی‌توان آن را نادیده گرفت، روف گاردن می تواند پاسخی باشد برای این نیاز انسان، برای جامعه آپارتمان نشین امروزی که در طول روز زمان کمتری را نسبت به گذشته با طبیعت درگیر است.

شناسه پروژه:

متراژ: 250 متر مربع                                  کارفرما: شرکت لاوان کرانه

سال: شهریور 1402                                   موقعیت مکانی: خیابان مطهری-تهران

طراح و ایده پرداز: سالومه مرتضوی

 

ایمیل: mortazavisaloomeh@gmail.com

 

تلفن تماس:  09359099479

 

اینستاگرامsaloomeh_mortazavi :