روش ارسال اطلاعات برای انتشار در پایگاه خبری فضای منظر
انتشار آثار و مقالات معماران منظر در فضای منظر رایگان است

لطفا موارد زیر را تهیه و بصورت زیپ شده به ما ایمیل کنید یا فایل آنها را از طریق وبسایت picofile.com یا هر روشی که مطلوب شماست ارسال کنید.

الف) تصاویر و نقشه ها و دیاگرام و …. در فرمت jpeg

ب) مبانی نظری و شناسنامه فنی پروژه را در فرمت word

ایمیل ما: fazayenomanzar@gmail.com

تلفن: 02122477319

تلفن مدیر مسئول برای سوالات بیشتر: 09126222843(علیرضا عظیمی)


اثبات مالکیت فکری پروژه یا رعایت اصول اخلاقی – حرفه ای مانند ذکر نام تمامی دست اندرکاران یا تأمین کنندگان مصالح ساختمانی برعهده معمار ارسال کننده پروژه است و انتشار آن در فضای منظر به معنای تحقیق این رسانه در چنین زمینه هایی نیست.